• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Інформація про дитячий заклад

/Files/images/foto/P1050634.JPG
Дошкільний навчальний заклад
№ 613 - це заклад, в якому створені належні умови, комфорт, затишок, необхідна навчально-дидактична база та розвивальне середовище для становлення особистості кожної дитини. Він зорієнтований на запити сім’ї і її потреби по здійсненню якісного виховання, навчання та розвитку дошкільнят.

Щоб задовольнити різнобічність запитів і потреб вихованців в дошкільній установі робота будується за інтелектуальним, екологічним, художньо-естетичним та фізично-оздоровчим напрямками.
В дошкільній установі створені всі умови і для розвитку професійної майстерності педагогів, розкриття їх творчого потенціалу.
Цьому сприяє організована методична робота і наявний в колективі емоційно-позитивний мікроклімат, висока культура спілкування співробітників.
Головне правило педагогів – любити дітей, зберігати доброзичливість один до одного, вміння спокійно розібратись у будь-якій ситуації, неупереджено розв’язувати проблеми.
Керуючись саме цими принципами в своїй діяльності, колектив дошкільного навчального закладу №613, очолюваний Казмірук О.В., досяг значних успіхів на педагогічній ниві. Складні та суперечливі процеси, які відбуваються у сучасному українському суспільстві, висувають проблеми забезпечення нових підходів до організації діяльності дошкільного навчального закладу. Нові форми дошкільної освіти створюють сприятливі умови для реалізації педагогічної ініціативи, упровадження наукових розробок, утілення принципів оновленого змісту дошкільної освіти. Працює над цим і наш педагогічний колектив. Шляхом інноваційних підходів до змісту і форм методичної роботи, зокрема через впровадження проектного методу в роботі дошкільного закладу реалізуються актуальні задачі зростання професійної майстерності педагогів.
Вибір цього методу обумовлений вимогами нової Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина», соціально-фінансової програми "Афлатот", Психолого-педагогичне проектування щодо навчання і розвитку особистості, спрямування педагогічної діяльності на розвиток у дітей пізнавальної активності, творчості, самостійного пошуку розв'язання проблеми.
Форми організації освітнього процесу, побудованої на основі
програми розвитку дитини «Дитина».

Нова Освітня програма для дітей від двох до семи років"Дитина",рекомендована Міністерством освіти і науки України, пропонує дорослим-вихователям і батькам дітей дошкільного віку вибудобувати освітній процес на основі врахування індивідуальних можливостей, здібностей і потреб дітей кожного вікового періоду.

  • - закладання основ його компетентності (розвиток досвіду, який допомагає дошкільникові розв'язувати проблеми у незвичайних умовах, здобувати нову інформацію, набувати мобільності);
  • - формування шкільної зрілості: розумової зрілості (диференційоване сприймання, довільна увага, аналітичне мислення, наявність елементарних знань про природу, культуру, людей, самого себе, обґрунтовувати свої думки); соціальної зрілості (пов'язаної з умінням спілкування з дорослими та однолітками); емоційної зрілості (здатність адекватно реагувати на ситуації та події);
  • - забезпечення балансу фондів «можу» і «хочу»;
  • - розвиток у дитини зачатків активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції як системи ціннісних ставлень до природи, культури, людей, власного «Я»;
  • - виховання у дошкільника творчого ставлення до життя.
Технологія психолого-педагогічного проектування привернула нашу увагу своєю сучасністю, відповідністю до вимог Базової програми розвитку дошкільного віку «Дитина», а головне спрямуванням на розвиток особистості дитини.
Використання проектної технології в роботі дошкільного навчального закладу сприяє комплексній реалізації завдань дошкільної освіти, дає можливість кожному учасникові виявити свою індивідуальність, дозволяє розширити коло учасників проектної діяльності.
У процесі роботи над проектом у дітей формуються уміння працювати в колективі, брати відповідальність за вибір та рішення, аналізувати результати діяльності, підкоряти свій темперамент, характер, час інтересам спільної справи.
Досвід роботи показує, що діти можуть виступати активними учасниками процесу створення проекту, виробляти свій власний погляд на інформацію, намічати мету і шукати шляхи її вирішення.
Ми не помилились, обираючи для себе технологію психолого-педагогічного проектування. Адже вона, з одного боку, дозволяє створити умови для розвитку інтелектуальних здібностей обдарованих дітей, а з іншого – дає можливість брати участь у цікавій та результативній роботі всім дітям, формує успішну, компетентну, комунікабельну, щасливу особистість.
Кiлькiсть переглядiв: 1079