Компетентності випускника дошкільного закладу

Випускник дошкільного закладу:

 • проявляє пізнавальний інтерес до навколишнього світу і взаємин людей;
 • уміє адекватно поводитися в колективі, бути ввічливим, вихованим, приймати правильні рішення в різних життєвих ситуаціях;
 • має сформовані уявлення про доброту, гуманність, чесність, справедливість як важливі якості взаємин між людьми;
 • проявляє прихильність до дорослих та однолітків;
 • уміє висловлювати своє ставлення;
 • прагне позитивної оцінки довколишніх;
 • здатний до особистісного контакту з дорослими;
 • уміє регулювати свої емоції;
 • володіє вміннями планувати, організовувати (гру, працю), прагне досягти позитивних результатів в індивідуальній і спільній діяльності;
 • уміє розв’язувати проблемні ситуації;
 • дотримує правил особистої гігієни, знає основні ознаки здоров’я, усвідомлює необхідність проведення профілактичних заходів;
 • уміє самостійно організувати рухливу, народну, дидактичну, сюжетно-рольову гру, розподіляти ролі;
 • володіє навичками основних рухів, уміє доцільно їх використовувати в разі потреби;
 • ознайомлений з правилами пожежної безпеки, вуличного руху, безпеки в побуті, у природі та з правилами поведінки з незнайомими людьми;
 • уміє спілкуватися з людьми різного віку, статі;
 • знає свої права та відповідально виконує обов’язки;
 • ознайомлений з предметами довкілля (житло, споруди соціального призначення, зв’язок тощо), цінує предмети, зроблені людьми;
 • має уявлення про державу, її символи;
 • має елементарні уявлення про історію України, її столицю, місто (село), в якому проживає;
 • ознайомлений з культурою свого народу та регіону зокрема (народні ігри, іграшки, ремесла, календарно-обрядові свята, звичаї та обряди, народний одяг, українська оселя);
 • має сформований інтерес до історії свого краю;
 • знає імена рідних, поважає родину, родинні обереги, складає родинне дерево;
 • знає характерні ознаки об’єктів природи (сонце, вода, повітря, грунт, пісок, глина) загалом та у регіоні зокрема;
 • знає назви свійських і диких тварин, птахів, кущів, лікарських рослин, грибів, квітів, городніх рослин, садових рослин, комах, земно­водних свого регіону;
 • доглядає за квітами та мешканцями куточка природи;
 • володіє трудовими вміннями та навичками, проявляє працьовитість, бережне ставлення до результатів праці; усвідомлює, що стан здоров’я залежить від чистоти повітря, грунту, води;
 • знає, що люди вивчають космос;
 • має розвинені навички самообслуговування, господарсько-побутової праці, праці в природі; вміє виготовляти прості вироби з паперу, тканини, природного матеріалу;
 • чітко й правильно вимовляє звуки рідної мови;
 • має розвинене граматично-правильне та зв’язне мовлення (складає розповіді та переказує тексти);
 • володіє мовленнєвим етикетом;
 • має розвинену дрібну моторику (вміння володіти олівцем, ручкою, ножицями);
 • знає жанри художніх творів, передає зміст українських народних казок, уміє характеризувати персонажів твору;
 • має уявлення про основні одиниці мовлення (звук, слово, речення);
 • уміє лічити її межах 10, робити нескладні усні обчислення, розв’язувати арифметичні задачі;
 • встановлює закономірності, причинно-наслідкові зв’язки;
 • уміє спостерігати, обстежувати, аналізувати, виокремлювати головне і другорядне, порівнювати і запам’ятовувати;
 • уміє здійснювати найпростіші форми контролю власної діяльності, перевіряти зроблене, виправляти помилки;
 • здійснює серіацію за величиною, довжиною, масою, об’ємом, орієнтується у просторі та часі;
 • мас розвинену інтелектуальну активність (уміння перетворити навчальне завдання на самостійну мсіу діяльності);
 • має розвинене абстрактно-логічне мислення (здатність розуміти символи і, формулюючи запитання, самостійно розмірковувати, знаходити причини явищ, робити прості висновки);
 • намагається економне використовувати електроенергію, воду, залишки продуктів харчування, вміє виокремлювати першочергові потреби сім’ї;
 • уміє виокремлювати суттєві явища навколишнього середовища, порівнювати їх, бачити їх подібність і відмінність;
 • малює, ліпить, ашгікує, використовуючи нетрадиційні техніки зображення предметів;
 • уміє розрізняти музичні твори, танцювати, відтворюючи в рухах ритмічний малюнок; співати виразно, без напруження; грати на дитячих музичних інструментах;
 • виготовляє власноруч і з допомогою дорослого конструкції, будівлі, саморобки, використовує їх для реалізації ігрових задумів;
 • уміє застосовувати творчий досвід у повсякденній діяльності, досліджувати, продукувати ідеї;
 • бере участь в іграх-драматизаціях, іграх-інсценуваннях, театралізованих іграх, передаючи образ за допомогою засобів зовнішньої виразності та пантоміми, вносить творчі фрагменти в театралізацію;
 • самостійно організовує і здійснює театралізовано-ігрову діяльність.
Кiлькiсть переглядiв: 37