• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Методична скарбничка
Методичний кабінет закладу дошкільної освіти – це “скарбничка традицій” дошкільного закладу і творча педагогічна майстерня, де кожен педагог отримує практичну допомогу в організації роботи з дітьми.

У методичному кабінеті зберігаються такі матеріали для роботи з педагогічним колективом, батьками:

 • річний план роботи ЗДО;
 • методичні рекомендації щодо організації різних видів діяльності в закладі дошкільної освіти;
 • дидактичні посібники за Базовою програмою;
 • методична література та підшивки періодичних педагогічних видань;
 • матеріали передового педагогічного досвіду закладу дошкільної освіти № 613;
 • зразки декоративно-прикладного мистецтва та інших жанрів мистецтва;
 • матеріали на допомогу вихователям із проведення різних форм роботи з дітьми;
 • конспекти показових занять \інтегрованих, комплексних,тематичних ,предметних,домінантних \ систематизованих за віковим принципом, сценарії свят, взірці унаочнення;
 • графіки проведення методичних заходів із педагогічними працівниками;
 • план індивідуальних і колективних форм методичної роботи;
 • перспективний план курсової перепідготовки, матеріали атестації педагогічних працівників;
 • картотека педагогічного досвіду, освітніх технологій;
 • картотека нормативних документів про дошкільну освіту;
 • банк даних про педагогічних працівників (проблемні питання педагогів, портфоліо кожного педагога, якісний склад педагогічних кадрів);
 • каталоги :
 • – методичної літератури,
 • – періодики,
 • – дидактичних картин,
 • -дитячої художньої літератури,
 • -театрів та театральних посібників, які є в закладі дошкільної освіти \ в групах,музичній залі,методичному кабінеті\,
 • – дидактичних ігор, які є в закладі дошкільної освіти \ в групах,музичній залі\,
 • – презентацій для дітей;
 • презентації для дітей для використання на заняттях з різних освітніх ліній розвитку дітей;
 • виставка новинок методичної літератури, перспективного досвіду педагогів;
 • інформаційні матеріали для проведення різних форм роботи з батьками;
 • інформаційні куточки: «Педагогічний вісник ЗДО», де висвітлюються завдання педагогічного колективу, форми методичної роботи, завдання для самоосвіти педагогів, відповідно до річного плану ЗДО; «Атестаційний куточок», «Готуємось до педради».

Методичний кабінет нашого закладу – це живий організм, який живе, функціонує, розвивається, змінюється, поповнюється. Всі матеріали кабінету є об’єктами постійного користування.

Пріоритетними напрямками вихователя-методиста в роботі з педагогами є:

- використання та впровадження інтерактивних форм методичної роботи;

- впровадження інноваційних технологій, нових форми діяльності дошкільного закладу в умовах модернізації дошкільної освіти;

- використання інформаційно-комп'ютерних технологій в практиці роботи дошкільного закладу.

Осередком здійснення навчально-виховного процесу та роботи з педагогічними кадрами в дошкільному закладі є методичний кабінет. Головною метою діяльності методичного кабінету є навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу в закладі, упровадження в навчально-виховний процес найкращого педагогічного досвіду, інноваційних технологій, методичних та психолого-методичних досягнень освіти та підвищення кваліфікації педагогічних працівників. У методичному кабінеті матеріали систематизовані за розділам, розташовані для зручного використання, є методичні матеріали, матеріали з досвіду роботи вихователів. Вони ефективно використовуються педагогами під час навчально-вихованого процесу, для підвищення власної педагогічної майстерності. Як результат системної методичної роботи з кожним педагогічним працівником закладу прослідковується їх професійний ріст. Впроваджуючи інноваційні технології в практику роботи з дітьми, педагоги проводять тематичні, комплексні,комбіновані,інтегровані заняття в залежності від розділу програми, обраного напрямку, що забезпечує високу продуктивність діяльності дітей. Аналіз роботи вихователів та діяльності дітей свідчать про те, що вихователі дошкільного закладу володіють ефективними засобами впливу на дітей, забезпечують розвивальний характер навчання, високий рівень розумової активності дітей, формування у них стійких навичок, умінь і знань.

Кiлькiсть переглядiв: 522